Josette Keegstra

Josette Keegstra

Burn-out

U heeft te maken met uitval met serieuze klachten.
Wie veel en langdurig werkt vanuit een situatie die van nature niet bij hem of haar past, moet zich te veel forceren. Het risico van stress, roofbouw en op de lange termijn burn-out wordt dan reëel.

 

Behalve dat door ons kan worden vastgesteld of er sprake van burnout is kunnen wij u ook begeleiden bij een gezonde en realistische terugkeer in het arbeidsproces.
De mate van burn-out is namelijk te meten. Aspecten als persoonskenmerken, werkdruk, aandachtig handelen, de autonomie, sociale steun en emotionele uitputting spelen daarbij een belangrijke rol.
Een beknopt psychologisch onderzoek waarbij de mate van burnout en de accenten op de verschillende aspecten worden gemeten vormen dan de basis voor de begeleiding.

 

Wij bieden begeleiding van burn-out waarbij de nadruk ligt op een korte interventie (gemiddeld zes sessies na een uitgebreide intake en een beknopt onderzoek) gericht op het oefenen van nieuw en effectief gedrag gericht op een realistische werkbenadering.

 

Wij werken volgens de richtlijn psychische beperking. Zowel in opdracht van de werkgever, (schadeletsel)verzekeraars, verwijzing van bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen maar ook in uw opdracht. Vanuit onze jarenlange ervaring met burn-out kunnen wij u ondersteunen in uw contacten met bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen. Uw verzekeraar kan - bij een vrije keuze van behandelaar - de kosten hiervan dekken.

 

Onderzoek burn-out € 975,- excl. btw
Begeleiding burn-out, 6 sessies € 2340.- excl. btw
Rapportage, indien gewenst € 292,50 excl. btw
Prijs particulieren op aanvraag