Josette Keegstra

Josette Keegstra

Werkwijze en contact

Om effectief maatwerk te kunnen leveren hanteert Carrière Support een gefaseerde werkwijze. U bepaalt zelf in hoeverre en wanneer u een volgende stap zet. In een oriënterend gesprek maakt u kennis met Josette Keegstra, oprichter en een van de adviseurs van Carrière Support.

 

U krijgt uitleg over de werkwijze en samen bespreken we uw vraag. Uw motieven en verwachtingen komen aan bod. Wij schetsen u een helder beeld van de mogelijkheden en leggen dat vast in een contractofferte. Daarmee is voor u duidelijk hoe wij werken, met welk doel, waaruit de begeleiding bestaat, hoe de evaluatie plaatsvindt en wat de kosten zijn.

 

Josette Keegstra (1950) is organisatieadviseur en psycholoog arbeid en gezondheid. Na leidinggevende functies vervuld te hebben in organisatieadvies bij bedrijfsleven en overheid, startte zij in 1992 haar eigen organisatieadviesbureau. Procesbegeleiding in organisaties werd zo haar hoofdtaak, die ze later gericht uitbreidde met begeleiding van individuele personen.

 

In de dagelijkse praktijk werkt Josette Keegstra steeds vanuit de overtuiging dat de wijze waarop mensen de kans krijgen zich ieder persoonlijk en in relatie tot elkaar te ontwikkelen, in belangrijke mate bijdraagt aan het rendement van de organisaties waaraan zij verbonden zijn.

 

Carrière Support

Van der Doeslaan 3A

2242 PP  Wassenaar

06 - 53146634

E-mail: info@carriere-support.nl