Josette Keegstra

Josette Keegstra

Psychologisch onderzoek

Wij zijn van mening dat je een persoonlijkheid niet alleen in gesprekken kunt doorgronden. Daarom kan - zowel bij vragen van de werkgever over de potenties van een medewerker als bij vragen van medewerkers zelf over de ontwikkeling van hun carrière - een psychologisch onderzoek nader inzicht bieden.

 

Uw specifieke vraagstelling vormt de basis van ons onderzoek. Wij maken daarbij gebruik van verschillende psychodiagnostische instrumenten, waarmee wij de natuurlijke gedragsvoorkeuren, capaciteiten, affiniteiten en arbeidsrelevante persoonlijkheidskenmerken in kaart brengen.

 

Nog op dezelfde dag doen wij verslag van de analyse van de onderzoeksresultaten en presenteren we onze conclusies en aanbevelingen. De schriftelijke rapportage volgt (na inzage door de betrokkene) binnen twee weken. Wij hanteren daarbij de code van het Nederlands Instituut Psychologen (NIP).
Het onderzoek neemt over het algemeen een dag in beslag.

 

De kosten zijn:

Werk-, effectiviteit- en rendementonderzoek € 1.275, - excl. btw
Onderzoek ten behoeve van coaching € 975, - excl. btw
Prijs particulieren (na gratis intakegesprek) € 495, - tot € 975, - incl. btw